Ανακοίνωση Δ.Σ. – Προειδοποιητική αποχή την 03.12.2009

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας στη συνεδρίαση της 05-11-2009 ομόφωνα αποφάσισε προειδοποιητική αποχή από τα καθήκοντα των δικηγόρων και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δικαστικό Μέγαρο για την 03 Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Πέμπτη, με ΑΙΤΗΜΑΤΑ:

1. Την χορήγηση ΤΩΡΑ των πιστώσεων – κονδυλίων από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων [ΤΑΧΔΙΚ] που προεδρεύει ο Γ. Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης – Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την πληρωμή της δαπάνης:

– των μέχρι τώρα επισκευών – συντηρήσεων των ανελκυστήρων και για την αντικατάσταση των υφιστάμενων με καινούργιους,

– της μελέτης, αγοράς – τοποθέτησης του συστήματος ασφαλείας στους χώρους εισόδου Μεγάρου, τα οποία συνιστούν απαραίτητους όρους για την λειτουργία του Δικαστικού Μεγάρου και τα οποία ιεραρχούνται ως ΑΜΕΣΑ προς επίλυση προβλήματα.

2. Την έγκαιρη δρομολόγηση της διαδικασίας, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης – Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ώστε με απόφασή του να ανατεθεί στη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» το έργο «Γενική Ανακαίνιση του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας» η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον, εργασίες γενικής συντήρησης εσωτερικών χώρων και συστημάτων λειτουργίας, στατικής ενίσχυσης, στεγανοποίησης, ανακατασκευής – αναβάθμισης των μηχανολογικών –ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, του χώρου του κυλικείου, των βοηθητικών χώρων και χώρων υγιεινής, αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων στη κατεύθυνση της ανάπλασης των εξωτερικών όψεων και χώρων, προμήθεια γραφειακού αλλά και ηλεκτρονικού εξοπλισμού/μηχανοργάνωσης, ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία με την ιστοσελίδα του συλλόγου, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό αλλά και τον εξωραϊσμό του υφιστάμενου κτιρίου το οποίο κατέχει δεσπόζουσα θέση στο κέντρο της πόλης.

Παράλληλα ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Φ. Σαμαρά να εισηγηθεί στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων που συνέρχεται στη πόλη μας την 13-14-15 Νοεμβρίου, την εκδήλωση της συμπαράστασής της στα παραπάνω βασικά αιτήματα την οποία θα εκφράσει και με την επίσημη ανακοίνωση για τα αποτελέσματα των εργασιών της.

Ακόμη, ζητεί από τους Βουλευτές του Νομού Λάρισας να αναδείξουν το πρόβλημα με την κατάσταση στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας και να υποστηρίξουν την ικανοποίηση των αιτημάτων στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής τους δραστηριότητας.

Τέλος, σε περίπτωση που δεν επιλυθούν τα ΑΜΕΣΑ προβλήματα μέχρι την 03-12-2009, θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ