Κλήσεις για επαναφορά συζήτησης ατελώς

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΑΤΕΛΩΣ

Λάρισα, 10-10-2009.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

όπως γνωρίζετε, λόγω των εθνικών εκλογών της 4ης Οκτώβρη 2009, τα δικαστήρια περέμειναν κλειστά από 30-9-2009 έως 7-10-2009, ημέρες κατά τις οποίες οι πολιτικές δίκες ματαιώθηκαν.

Κατά το άρθρο 226 παρ. 4 ΚΠολΔ, “Αν ματαιωθεί η συνεδρίαση για οποιονδήποτε λόγο, οι υποθέσεις που είναι γραμμένες σ` αυτήν μεταφέρονται με επιμέλεια των διαδίκων στις επόμενες συνεδριάσεις, ακόμη και με υπέρβαση του ορισμένου αριθμού, και ο αντίδικος αυτού που επισπεύδει τη συζήτηση καλείται πάντοτε στη νέα δικάσιμο. Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή, η κλήση και η επίδοσή της γίνονται ατελώς. Το ίδιο ισχύει και όταν είναι αναγκαία η ανασυζήτηση της υπόθεσης”.

Βάσει της παραπάνω διάταξης, η κλήση, η εγγραφή της στο πινάκιο και η επίδοσή της γίνονται ατελώς.

Επειδή οι γραμμετείες του Πρωτοδικείου αναμένουν νεότερες οδηγίες από τον κ. Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου, εκκρεμεί συνεννόησή μου με τον κ. Πρόεδρο.

Καλούνται λοιπόν οι συνάδελφοι που πρόκειται να καταθέσουν κλήσεις, προκειμένου να το κάνουν ατελώς, να αναμένουν μέχρι αύριο, ώστε να έχει προηγηθεί η σχετική συνεννόηση και αντίστοιχη εντολή του κ. Προέδρου προς τις γραμματείες.

Με τιμή,
Φίλιππος Σαμαράς