Κλήσεις για επαναφορά συζήτησης ατελώς (Ενημέρωση)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΑΤΕΛΩΣ

Λάρισα, 14-10-2009.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 10-10-2009 ανακοίνωσής μας, σας επισημαίνουμε ότι για επαναφορά ματαιωθείσας λόγω των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009 συζήτησης η κλήση, η εγγραφή της στο πινάκιο και η επίδοσή της γίνονται ατελώς κατ” άρθρο 226 παρ. 4 ΚΠολΔ λόγω ματαίωσης των συνεδριάσεων των δικαστηρίων.

Ειδικότερα, κατά το άρθρο 226 παρ. 4 ΚΠολΔ, “Αν ματαιωθεί η συνεδρίαση για οποιονδήποτε λόγο, οι υποθέσεις που είναι γραμμένες σ` αυτήν μεταφέρονται με επιμέλεια των διαδίκων στις επόμενες συνεδριάσεις, ακόμη και με υπέρβαση του ορισμένου αριθμού, και ο αντίδικος αυτού που επισπεύδει τη συζήτηση καλείται πάντοτε στη νέα δικάσιμο. Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή, η κλήση και η επίδοσή της γίνονται ατελώς. Το ίδιο ισχύει και όταν είναι αναγκαία η ανασυζήτηση της υπόθεσης”.

Μετά από συνεννόησή μου με τον κ. προϊστάμενο του Πρωτοδικείου, δόθηκαν σχετικές οδηγίες προς τις γραμματείες όλων των δικαστηρίων να δέχονται τις κλήσεις και την εγγραφή τους στα πινάκια ατελώς.

Συνεπώς οι συνάδελφοι μπορούν να καταθέτους τις κλήσεις, να τις εγγράφουν στο πινάκιο και να τις επιδίδουν ατελώς.

Με τιμή,
Φίλιππος Σαμαράς