ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Forum)

Κατόπιν επιθυμίας του ιδίου, ο συνάδελφος κ. Φίλιππος Ανδρέου θα απαντά στα ερωτήματα κάθε ενδιαφερομένου συναδέλφου αναφορικά με ζητήματα Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας στην επιστήμη και την πράξη μέσω του forum του dslar.gr και το σχετικό θέμα «ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ».

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος συνάδελφος να θέσει το ερώτημα που τον απασχολεί.