Έναρξη ανάρτησης εκθεμάτων ποινικών δικαστηρίων

Ενημερώνουμε τους επισκέπτες μας ότι ξεκίνησε η συλλογή και ανάρτηση εκθεμάτων Ποινικών Δικαστηρίων της Λάρισας. Τα πρώτα αναρτηθέντα εκθέματα αφορούν στις προσεχείς δικασίμους του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, του Τριμελούς Εφετείου (β’ βαθμού) και του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Από τη Δευτέρα 26.10.2009 θα συνεχιστεί η προσπάθεια με την ανάρτηση των εκθεμάτων του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου καθώς και των λοιπών δικαστηρίων (Πενταμελές Εφετείο, ΜΟΔ, ΜΟΕ και Στρατοδικείο).