ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ για επαναφορά συζήτησης ατελώς

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν σχετικής συζήτησης κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας από 15.10.2009 και για την αποφυγή παρανοήσεων σχετικά με τις ματαιωθείσες συνεδριάσεις λόγω των Βουλευτικών Εκλογών της 04.10.2009 διευκρινίζεται ότι οι επιδόσεις κλήσεων για επαναφορά συζήτησης γίνονται ατελώς και όχι δωρεάν, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτική η υποχρέωση χαρτοσήμανσης και επικόλλησης πινακίου του δικογράφου αλλά φυσικά δεν καταργείται η εύλογη απαίτηση των δικαστικών επιμελητών για την νόμιμη αμοιβή τους, την οποία οι συνάδελφοι οφείλουν να καταβάλλουν κανονικά.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Λ