Ανακατανομή αξιωμάτων Διοικητικού Συμβουλίου Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12/14.10.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. μετά την παραίτηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. κ. Νικολάου Κολοκυθόπουλου από το αξίωμα του Προέδρου συνεδρίασε και αποφάσισε ανακατανομή των αξιωμάτων για χρονική περίοδο από 15.10.2009 έως 15.3.2010.
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΓΑ-ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ:             ΜΠΙΣΙΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:       ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΥΜΤΣΙΟΥΛΗ  ΘΕΟΦΑΝΙΑ