ΤΕΛΕΥΤΑΙA ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΟΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

29.09.2009

ΤΕΛΕΥΤΑΙA ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΟΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

Οριστικά σήμερα 29.09.2009 είναι η τελευταία ημέρα παραλαβής διοριστηρίων από τους δικαστικούς αντιπροσώπους. Η παραλαβή τους εξακολουθεί να πραγματοποιείται από την Εισαγγελεία Λάρισας, 1ος όροφος Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, Γραφείο 2. Σύμφωνα με την υπηρεσία όσα διοριστήρια δεν παραληφθούν μέχρι και σήμερα θα επιστραφούν ως ανεπίδοτα.