Διαγωνισμός

Διαγωνισμό  για  την  πλήρωση   κενών  θέσεων  Συμβολαιογράφων της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία έναρξης (δηλαδή έλεγχο των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Οργανωτικές Επιτροπές) την 2α Ιουνίου.

Προκήρυξη