Στην παρούσα σελίδα μπορείτε να βρείτε άρθρα – μελέτες ή αποφάσεις δικαστηρίων οι οποίες είτε αποτελούν προδημοσίευση είτε ενώ περιέχονταν αρχικά στην ύλη του περιοδικού, τελικά δεν δημοσιεύτηκαν εξαιτίας των περιορισμών που μια έντυπη έκδοση έχει.

Το άρθρο 340 ΚΠΔ όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του που έγινε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4509/ 2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.2017).

ΑΝΔΡΕΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ