Εικόνα, Υπολογισμοί

Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται σε οποιαδήποτε τράπεζα με την έκδοση e-παραβόλου μέσω της εφαρμογής e-paravolo (κωδικός παραβόλου 8348)

Το φύλλο υπολογισμού του Τέλους Απογράφου είναι καλό να προσκομίζεται στο δικαστήριο για αντιπαραβολή με το καταβληθέν ποσό του e-paravolo