Εικόνα, Υπολογισμοί

Σημειώσεις

Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται σε οποιαδήποτε τράπεζα με την έκδοση e-παραβόλου μέσω της εφαρμογής e-paravolo (κωδικός παραβόλου 1366)

Το 1ο φύλλο υπολογισμού του Δικαστικού Ενσήμου είναι καλό να προσκομίζεται στο δικαστήριο για αντιπαραβολή με το καταβληθέν ποσό του e-paravolo

Αρχεία:

Κωδικοί e-paravolo

Δικαστικό ένσημο