Αναζήτηση ιατρών και παρόχων υπηρεσιών υγείας συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΠΥ

Οδηγίες για την ενεργοποίηση του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας στον ΕΟΠΠΥ

Οδηγός κατάθεσης δικαιολογητικών για τις υγειονομικές επιτροπές

Τμήμα παροχών σε χρήμα ή είδος της Διευθυνσης Λοιπών Παροχών του ΕΦΚΑ :  τηλ. 2105215294