Ακολουθούν εικονογραφημένες οδηγίες αγοράς γραμματίου προκαταβολής μέσω portal.olomeleia.gr
α) έκδοσης γραμματίων μέσω του συστήματος και
β) ανάκτησης (απωλεσθέντων) κωδικών πρόσβασης (εφόσον έχετε δηλώσει έγκυρη διεύθυνση email στον ΔΣΛ)