Σημαντική γνωμοδότηση κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας για χορήγηση εγγράφων από Δημόσιες Αρχές & Υπηρεσίες στους πολίτες Link

Επικοινωνία Συνηγόρου και Εισαγγελέα υπηρεσίας τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες Link

Εγκύκλιος ΥπΕσ 27458Σ.7329 Εκπροσώπηση πολιτών απο δικηγόρους

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 21-2018 για την εκπροσώπηση πολιτών απο δικηγόρους