Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσων
Γ. Γενναδίου 4, 106 78 Αθήνα
Τηλ: 21033074502103307480
Fax: 2103848335
E-mail: notaries@notariat.gr

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θράκης
Χαριλάου Τρικούπη 83, 691 00 Κομοτηνή
Τηλ: 2531071644
Fax: 2531022035
E-mail: symbkom@otenet.gr

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Ιωαννίνων
Χαριλάου Τρικούπη , 454 44 Ιωάννινα
Τηλ. & Fax: 2651065151
E-mail: symsei@outlook.com

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κέρκυρας
Δανζελότ 9, 491 00 Κέρκυρα
Τηλ: 2663094105, 2661046104
Fax: 26630-94482, 26610-46104

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κρήτης
Σμύρνης 27, 712 01 Ηράκλειο
Τηλ: 2810289302
Fax: 2810221802
http://www.symbsek.gr
E-mail: symbsek@symbsek.gr

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας
Βελλή 4, 412 22 Λάρισα
Τηλ: 2410535552
Fax: 2410-535880
E-mail: symsylar@otenet.gr

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Ναυπλίου
Άργους & Ράδου 2, 211 00 Ναύπλιο
Τηλ. & Fax: 2752022636
E-mail: symsynaf@otenet.gr

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Πάτρας Κανακάρη 101
262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610223582
Fax: 2610622926
E-mail: symsylpatron@otenet.gr