ΔΑΛΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Διεύθυνση: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 24, 40003, ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
  • Τηλέφωνο: 2494300625
  • Κινητό Τηλέφωνο: 6979766306
  • Email: georgedaldas@yahoo.gr
  • Ξένες Γλώσσες: ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ