Ανακοίνωση του Εφετείου Λάρισας για την προθεσμία προσθηκών στις υποθέσεις της δικασίμου της 12.05.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Λάρισα 17 Μαΐου 2023

ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία προσθήκης για τη δικάσιμο της 12-5-2023 του Πολιτικού Εφετείου Λάρισας λήγει στις 18-5-2023 και ώρα 12:00, όπως και για τις υποθέσεις της ειδικής διαδικασίας στις 22-5-2023 και ώρα 12:00
Η Προϊσταμένη του Πολιτικού Τμήματος
του Εφετείου Λάρισας
Μαριάνθη Φιτσιώρη