Εγγραφή των μελών του ΔΣΛ που έχουν συμβληθεί με τον e-EΦKA ως «πιστοποιημένοι επαγγελματίες» στον σχετικό κατάλογο του ιστοτόπου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Αφορά τα μέλη του ΔΣΛ που έχουν συμβληθεί με τον e-EΦKA

ως «πιστοποιημένοι επαγγελματίες»

 22.3.2022

 

Οι συνάδελφοι που έχουν συμβληθεί με τον e.EΦKA ως Πιστοποιημένοι Επαγγελματίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που περιγράφονται στο αρ. 255 παρ. 1 Ν. 4798/2021 και επιθυμούν να συμπεριληφθούν σε αντίστοιχο κατάλογο που θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΔΣΛ, καλούνται να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Συλλόγου, προσκομίζοντας αντίγραφο της σύμβασής τους.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο