Ενημέρωση απο το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τον επαναπροσδιορισμό αιτήσεων εκουσίας (υπερχρεωμένων) μέσω της πλατφόρμας ν. 4745/2020

201401151849099190

Ανακοίνωση

 

Δυνάμει του άρθρου 4Κ του Ν.3869/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4745/2020, λογίζονται ως αυτοδικαίως αποσυρθείσες οι κάτωθι υποθέσεις του Ν.3869/2010, που είχαν προσδιοριστεί για συζήτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων μετά

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποθέσεις του ν. 3869/2010 που επαναπροσδιορίσθηκαν μέσω της πλατφόρμας του ν. 4745/2020 και που θα εκδικασθούν στην δικάσιμο της 17-11-2021 του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων είναι οι κάτωθι:

1)    η υπ’ αρ. 14/31-05-2021αίτηση που έλαβε αριθμό έκθεσης κατάθεσης στην πλατφόρμα 154117/31-05-2021 και 1/03-06-2021 με αριθμό πινακίου 3.

2)    η υπ’ αρ. 15/31-05-2021αίτηση που έλαβε αριθμό έκθεσης κατάθεσης στην πλατφόρμα 154071/31-05-2021 και 2/03-06-2021 με αριθμό πινακίου 4.

3)    η υπ’ αρ. 18/31-05-2021αίτηση που έλαβε αριθμό έκθεσης κατάθεσης στην πλατφόρμα 154295/31-05-2021 και 3/03-06-2021 με αριθμό πινακίου 5.

4)    η υπ’ αρ. 60/21-12-2018αίτηση που έλαβε αριθμό έκθεσης κατάθεσης στην πλατφόρμα 157015/11-06-2021 και 4/16-06-2021 με αριθμό πινακίου 7.

 

Με εκτίμηση

Η Γραμματέας

ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΚΡΕΤΣΗ