Ανακοίνωση της Υποθηκοφύλακα Λάρισας για τη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της Π.Ε.Λάρισας μέχρι την 16.03.2021

λήψηΑνακοίνωση

Σύμφωνα με την Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453 Κ.Υ.Α. «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη,4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’483)»’’, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας εντάσσεται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου ( και όχι πολύ αυξημένου κινδύνου) και έτσι η λειτουργία των εντός αυτής υπαγομένων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, συνεχίζεται με βάση τα μέτρα που ίσχυαν μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Υποθηκοφύλακας Λάρισας

Αντιγόνη Σδούγκα