Ανάρτηση αίτησης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία πρόκειται να συζητηθεί στο Τριμελές Εφετείο Λάρισας την 15.01.2021

Δείτε το δικόγραφο στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ (1 MB)