Ζητήματα λειτουργίας των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Από τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής εκδόθηκαν οδηγίες για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και των Υπηρεσιών του Υπουργείου στο διάστημα των νέων περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή επέκτασης του Covid -19.

Δείτε το έγγραφο στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
dam
dam (854 kB)