ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 6/11

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΑ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 6/11

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοινώθηκε ότι για τις ΠΕ Κοζάνης, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Λάρισας και Ροδόπης συνεχίζουν να εφαρμόζονται τα ήδη ισχύοντα μέτρα, μέχρι και την 6η Νοεμβρίου 2020.