Ενημέρωση απο το Τμήμα Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης για την παραλαβή αιτημάτων για έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας

-Σας ενημερώνουμε ότι η παραλαβή αιτημάτων για έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, από την Υπηρεσία μας αναστέλλεται από 21-09-2020. H εξυπηρέτηση των ωφελουμένων των δομών/κέντρων φιλοξενίας προσφύγων θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με αυτές.
-Επίσης σας γνωρίζουμε ότι όλες οι ήδη καθορισθείσες ημερομηνίες προσέλευσης , προς υποβολή των εν λόγω αιτημάτων ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ από την ως άνω ημερομηνία και εντεύθεν.
-Άπαντες οι μη ωφελούμενοι δομών φιλοξενίας, θα πρέπει να αποστείλουν εκ νέου ηλεκτρονικό μήνυμα για επαναπρογραμματισμό της ημερομηνίας προσέλευσης στην Υπηρεσία μας ( talloddytthessalonikis@astynomia.gr , talloddytthessalonikis@hellenicpolice.gr ), από 24-09-2020.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/νση:Δωδεκανήσου 4 – Τ.Κ. 546 26 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ: Αξιωματικός Υπηρεσίας:2310558010,
Γρ. Ομογενών: 2310558017-16
Γρ. Δικ. Διεθνούς Προστασίας: 2310558018, 2310502096 Γρ. Υπηκόων Ε.Ε. – Παρατάσεων Διαμονής : 2310558019 Γρ. Έκδοσης Ε.Δ.Τ.Ο.-Α.Δ.Ε.Τ.-T.D.V.: 2310558013-12
Φαξ: 2310558011
e-mail:talloddytthessalonikis@hellenicpolice.gr