Οι νέες τηλεφωνικές γραμμές του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών του ΤΥΔΕ

Σας ενημερώνουμε πως το Τμήμα Εσόδων Παροχών Υγείας της Δ/σης Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών στεγάζεται στην πλέον στην οδό Ηπείρου 38, ΤΚ 10433, Αθήνα στον 4ο όροφο.

Οι νέες τηλεφωνικές γραμμές είναι:

Εισφορές – Διαγραφές – Ε.Κ.Α.Α. – Έκδοση Βιβλιαρίων                                     2108809535
Μητρώο : Εγγραφές – Μεταβολές – Παρατάσεις έμμεσων μελών                  210 8809504
Εκκαθάριση                                                                                                                  210 8809531
Πρωτόκολλο – Ασφαλιστική Ικανότητα                                                                210 8809526
ΦΑΞ                                                                                                                                210 8210329