Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων στις 23.02.2018 – ημερήσια διάταξη

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Βερβεσού, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος καλούνται σε συνεδρίαση την 23.02.2018 και ώρα 18:30 και με θέματα :

 1. Ενημέρωση Προέδρου.
 2. Διοικητικά θέματα.
 3. Οικονομικά θέματα.
 4. Συναντήσεις με Πρωθυπουργό και Πολιτικούς Αρχηγούς.
 5. Ίδρυση 4ης Νομικής Σχολής.
 6. Τροποποίηση του άρθρου 340 παρ. 1 ΚΠΔ.
 7. Οργάνωση Πανελληνίου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων.
 8. Τροποποιήσεις Κώδικα Δικηγόρων.
 9. Καθυστερήσεις στην καταβολή των αμοιβών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες στα πλαίσια του συστήματος της νομικής βοήθειας.
 10. Υπαγωγή στο σύστημα της νομικής βοήθειας των συναινετικών διαζυγίων ενώπιον συμβολαιογράφων.
 11. Πρόβλεψη γραμματίου προκαταβολής εισφορών και ενσήμων στην περίπτωση πρόσθετων λόγων αναίρεσης στην ποινική δίκη.
 12. Θέσπιση επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών σε έμμισθους δικηγόρους στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.
 13. Καθορισμός αριθμού πειθαρχικών Συμβουλίων στην έδρα κάθε πολιτικού Εφετείου.
 14. P.O.S. – Λήψη απόφασης.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 23.2.2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 23.2.2018 (138 KB)