Επιστολή του Προέδρου ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσού στον Διοικητή του ΕΦΚΑ για το ζήτημα της παράνομης διεύρυνσης της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών

Ενόψει της αυριανής συνάντησης των Προέδρων του ΔΣΑ, του ΤΕΕ και του ΟΕΕ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, Αθανάσιο Μπακαλέξη, ο Πρόεδρος του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός, έστειλε σήμερα επιστολή με αντικείμενο τον εσφαλμένο υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 58 ν. 4472/2017 και την ΥΑ 25599/1453/2017 η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών το 2018 προσαυξάνεται με το 85% των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους, δηλ. του 2017, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ υπέπεσαν σε διπλό ατόπημα:

α) Συνυπολόγισαν το σύνολο των εισφορών που πράγματι κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι. Έτσι, συνυπολογίστηκαν οι τυχόν καταβληθείσες εισφορές προηγουμένων ετών, οι τυχόν υψηλότερες των νομίμων ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, ποσά από δόσεις ρύθμισης, ποσά για αναγνώριση χρόνου κ.λπ.. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις διογκώνεται παράνομα η ασφαλιστική οφειλή του 2018.

β)  Έθεσαν παρανόμως ως βάση υπολογισμού τις εισφορές που καταβλήθηκαν το έτος 2016, ενώ ως βάση υπολογισμού έπρεπε να τεθούν οι καταβλητέες εισφορές το 2017. Τούτο δε, παρόλο που ο ΕΦΚΑ διαθέτει τα στοιχεία των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών 2017 (οι οποίες υπολογίζονται κατά τον νέο ν. 4387/2016).

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ με την επιστολή του ζητεί την άμεση ρύθμιση του θέματος που ταλαιπωρεί εκατοντάδες συναδέλφους, ώστε να αποφευχθεί η μη νόμιμη οικονομική τους επιβάρυνση.

Δείτε το πλήρες κείμενο της επιστολής εδώ.