Πιλοτική διασύνδεση Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας με DSLAR

eisaggelia2017

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 30 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διασύνδεση Εισαγγελίας Πρωτοδικών με dslar.gr

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας συνεχίζει με συνέπεια την αυτόνομη ανάπτυξη (ηλεκτρονικών) υπηρεσιών προς τα μέλη του. Στο πλαίσιο αυτό, εγκαινιάζεται σήμερα η πιλοτική λειτουργία της διασύνδεσης της βάσης δεδομένων της Εισαγγελίας Λάρισας με τον κλειστό τομέα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δικηγόρων Λάρισας του ιστοτόπου του ΔΣΛ dslar.gr. Η ανωτέρω διασύνδεση αποτελεί καρπό πολυετούς προσπάθειας και αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας μεταξύ της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας και του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

Πλέον τα μέλη του ΔΣΛ θα έχουν, από την άνεση του γραφείου τους, τη δυνατότητα παρακολούθησης πορείας μήνυσης από το στάδιο της υποβολής έως και την επ’ ακροατηρίω και μετ’ αναβολή διαδικασία. Η αναζήτηση θα επιτυγχάνεται με εισαγωγή του ΑΒΜ (για μηνύσεις υποβληθείσες στην Εισαγγελία) ή αρ. πρωτοκόλλου (για μηνύσεις υποβληθείσες στις αστυνομικές αρχές). Για λόγους διασφάλισης προσωπικών δεδομένων, τα στοιχεία ταυτότητας μηνυομένου θα εμφανίζονται μόνον υπό μορφή αρχικών γραμμάτων.

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας μπορούν να αποστέλλονται παρατηρήσεις και βελτιωτικές προτάσεις στο admin@dslar.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ         ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ