Νέα διοίκηση στον ΛΕΑΔΠΛ

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα διοίκηση του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ., η οποία αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 9 Μαρτίου 2017.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ            :  Παναγιώτης Γκορτσίλας.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   :  Αναστάσιος Παπαβασιλείου.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     :  Γεώργιος Λόκας.

ΤΑΜΙΑΣ                :  Αλέξανδρος Γεωργούλας

ΜΕΛΗ                    :  Χρήστος Μπατζιανούλης

                                  Άγγελος Θεοδωρόπουλος

                                  Θεοδώρα Λάμπρου