Αποτελέσματα επιτυχόντων στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Εφετείου Λάρισας – Νοέμβριος 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ