Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων υποψήφιων δικηγόρων Εφετείου Λάρισας – Β’ εξεταστική περίοδος 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

 Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016.

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, (Κούμα αρ. 28 – τηλ. 2410-287508 – FAX 2410-550645)

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΩΡΑ 16:00 – 18:00 ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΩΡΑ 10:00 – 12:00 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΩΡΑ 14:00 – 16:00 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΩΡΑ 10:00 – 12:00 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΩΡΑ 14:00 – 16:00 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Λάρισα 31 Οκτωβρίου 2016
Η Οργανωτική Επιτροπή Εξετάσεων
του Εφετείου Λάρισας
         
          1. Ιωάννης Σοβαντζόγλου
              Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων
         
          2. Σταυρούλα Κουταντέλια
              Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας
 
          3. Δήμητρα Παπαχρήστου
             Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας
 
          4. Τρύφων Τσάτσαρος
                 Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Λάρισας
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 3 § 4 της υπ’ αριθμ. 67514οικ./14-9-2015 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «περί του τρόπου διενέργειας διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων».

Ο Ρ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ως χώρο διενέργειας του προκηρυχθέντος, με την υπ’ αριθμ. 60241οικ./16-9-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2016, την αίθουσα εκδηλώσεων του ισογείου του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας, επί της οδού Κούμα αρ. 28 – τηλ. 2410-287508 – FAX 2410-550645.

Λάρισα 21 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Εξετάσεων

του Εφετείου Λάρισας

Ιωάννης Σοβαντζόγλου

Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων

Τα Μέλη της Επιτροπής                                                     Η Γραμματέας

                                                                                                                        1. Σταυρούλα Κουταντέλια

                                                                                                                   Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας                                       Μ. Φιτσιώρη

                                                                                                                        2. Δήμητρα Παπαχρήστου

                                                                                                                        Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας

                                                                                                                        3. Τρύφων Τσάτσαρος

                                                                                                                        Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Λάρισας