Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Ολομέλειας – 30.01.2016

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 22.1.2016

Προς
τους κ.κ. Προέδρους
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 30 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέματα:

1.  Στάση του σώματος κατόπιν εφαρμογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από 1.1.2016

2.  Ασφαλιστικό (ενημέρωση – προτάσεις – αποφάσεις)

3.  Κώδικας Δικηγόρων – Αναγκαίες μεταβολές (Παράρτημα Ι & ΙΙΙ) 

4.  Παράβολα προαγωγών των μελών των Δικηγορικών Συλλόγων στο Εφετείο και στον Άρειο Πάγο

   Εισηγητής: Παντελής Ζήσης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκιδικής

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ