Συμπληρωματική ημερήσια διάταξη Ολομέλειας – 14.11.2015

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                                                                    Αθήνα, 9.11.2015

Προς                                                
Τους κ.κ. Προέδρους
των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

(14.11.2015, ώρα 14.00)

  • Ζητήματα δικαστικών αντιπροσώπων

Εισηγητής: Γεώργιος Μπαλιάκας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ