Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 19.11.2015

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                             Λάρισα 17 Νοεμβρίου 2015
Αριθμ. πρωτ. 568.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε στις 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1. Aνακοινώσεις -Ενημέρωση Προέδρου.

  • Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων (14.11.2015)
  • Διάφορα θέματα

  2. Σύγκληση Γ.Σ , με αντικείμενο την ενημέρωση και τη στάση του ΔΣΛ στο ζήτημα της αναστολής των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του κλάδου, που έλαβαν χώρα πριν την ψήφιση του νόμου για τον νέο ΚΠολ.Δ

 3.  Αίτημα οργανωτικής επιτροπής  1ου διεπιστημονικού Forum (1ο GreekYouthJusticeForum)  για υποστήριξη της δράσης του από το ΔΣΛ.

 4. Υπηρεσιακά θέματα.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ