Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ 10.09.2015

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

               Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                            Λάρισα 08 Σεπτεμβρίου 2015

                                          Αριθμ. πρωτ. 465.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε στις 10 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

  1.  Aνακοινώσεις -Ενημέρωση Προέδρου.

-Διαγωνισμός υποψηφίων Δικηγόρων Οκτωβρίου 2015. (Νέο σύστημα εξετάσεων)

- Εισφορά (πόρος) υπέρ ΛΕΔΕ -ΚΥΑ 61247/23.7.2015 (ΦΕΚ 1811/21.8.2-2015)

  1. Έκδοση βιβλίου ιστορίας ΔΣΛ
  2. Υπηρεσιακά θέματα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ