Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΤΑΑ/ΤΑΝ – Αίτηση υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  ( Ε.Τ.Α.Α. )
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ                                 ΕΤΑΑ/ΤΑΝ
www.tnomik.gr

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ν.4331/15, άρθρο 39)  για 2015 και 2016
(προθεσμία υποβολής αίτησης έως 31/12/2015)

ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1993

Η αίτηση επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αφού ο ασφαλισμένος εγγραφεί προηγουμένως στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΑΝ και λάβει τον κωδικό του (με e-mail), εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμένος/πιστοποιημένος χρήστης.

Μετά την άνω υποβολή ενημερώνεται μηχανογραφικά και η μερίδα του ασφαλισμένου για την επιλογή του, προκειμένου να καταβάλλει και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές της επιλεγείσας κατηγορίας.

Το άνω δικαίωμα επιλογής δεν αφορά τους εργοδότες και την εργοδοτική εισφορά έναντι του Ταμείου.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

Για να εγγραφείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ ακολουθείστε τα παρακάτω:

  1. Πατήστε εδώ
  2. Στο πάνω δεξί μέρος της σελίδας πατήστε «εγγραφή»
  3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στα αντίστοιχα πεδία (τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται δίπλα με κόκκινο)
  4. Πατήστε το κουμπί «Αποθήκευση» στο κάτω μέρος της σελίδας.
    Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε πάνω, θα λάβετε τον κωδικό πρόσβασης (password)
  5. Πατώντας στην αρχική σελίδα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (www.tnomik.gr/tnom), εισάγετε το username (όνομα χρήστη) που δηλώσατε στο (3) και το password (κωδικό πρόσβασης) που λάβατε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας και πατήστε «login»
  6. Με την είσοδο στο λογαριασμό σας, μπορείτε να επιλέξετε από τις «Αιτήσεις» ποια αίτηση επιθυμείτε (μεταξύ αυτών και την Αίτηση Υπαγωγής σε Κατώτερη Ασφαλιστική Κατηγορία)