Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ 01.07.2015

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                   Λάρισα 01 Ιουλίου 2015
Αριθμ. πρωτ. 385

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε σήμερα  01 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ΘΕΜΑ :

«Νομικά και Δικαιοπολιτικά ζητήματα του Δημοψηφίσματος. Θέση του ΔΣΛ»

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ