Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ 07.05.2015

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Λάρισα 06 Μαΐου 2015
Αριθμ. πρωτ. 273.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε στις 07 Μαΐου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :
1. Aνακοινώσεις – Ενημέρωση Προέδρου.

2. Υπηρεσιακά θέματα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ