ΕΤΑΑ/ΤαΝ – ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ: Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως 30.06.2015

Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας

Λάρισα, 23.04.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), κατά την συνεδρίαση του την Πέμπτη, 23.04.2015, έκανε δεκτή την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και αποφάσισε την παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2015, της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2014 για όλους τους τομείς ασφάλισης του Τομέα Νομικών (Ταμείο Νομικών, ΤΕΑΔ, ΤΥΔΕ κλπ), χωρίς έννομες συνέπειες για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο