ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – Πέμπτη 07.02.2013

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 19.00
Αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας Δημήτριο Κατσαρό.
• Εισήγηση με θέμα : «Οι ελαττωματικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της ανωνύμου εταιρίας». Εισηγητής: Γεώργιος Κωστόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.
• Εισήγηση με θέμα : «Η προσωρινή διοίκηση στην ανώνυμη εταιρία – Αστική και ποινική ευθύνη των μελών του Δ.Σ. ». Εισηγητής: Δημήτριος Σκαρίπας, Δικηγόρος Αθηνών, μέλος Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.
• Εισήγηση με θέμα : «Οι νέες διαδικασίες ίδρυσης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών». Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδημόπουλος, Δικηγόρος Λάρισας, Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου ΤΕΙ Λάρισας, μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.
Παρεμβάσεις – Ερωτήσεις- Συζήτηση.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο κ. Αντώνιος Γραβάνης, Ταμίας του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.