Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Δ.Σ.Λ. 5 Μαΐου 2010

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 29 Απριλίου 2010                                                                                                                                                     Αριθμ. πρωτ. 200Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας της 29 Απριλίου 2010 ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Προσκαλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Κώδικα Δικηγόρων, στις 5 Μαΐου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας για ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα του κλάδου (Φορολογικό –Ασφαλιστικό κλπ.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ