Τιμητικός τίτλος για τον συνάδελφο κ. Νικ. Χελιδόνη

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας (Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.), στη συνεδρίασή του την 1η Φεβρουαρίου 2010 ομόφωνα αποφάσισε, εν όψει της παραιτήσεώς από το δικηγορικό λειτούργημα για συνταξιοδοτικούς λόγους του κ. Νικολάου Χελιδόνη, να του απονείμει την τιμητική διάκριση του επίτιμου Προέδρου του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. για την πολυετή προσφορά του στο Σωματείο των Δικηγόρων Λάρισας Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. που υπηρέτησε ως Σύμβουλος και ως Πρόεδρος για 30 χρόνια.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ                                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ