Διεύθυνση email@dslar.gr για τους εγγεγραμμένους χρήστες

Από σήμερα προστίθεται μια νέα δυνατότητα  για τους εγγεγραμμένους χρήστες του ιστότοπου dslar.gr. Πραγματοποιήθηκε συσχετισμός των email όλων των εγγεγραμμένων μελών με νέες ηλεκτρονικές διευθύνσεις εισερχόμενης αλληλογραφίας τύπουemail@dslar.gr.

Οι νέες ηλεκτρονικές διευθύνσεις δεν συνιστούν πλήρη λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με ξεχωριστό mailbox, και δεν παρέχουν τη δυνατότητα αυτόνομης αποστολής email αλλά είναι διευθύνσεις προώθησης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς το email που έχει δηλώσει ο εκάστοτε χρήστης.

Αυτό αποδεικνύεται χρήσιμο διότι αφενός μεν απεμπλέκεται η διεύθυνση email κάθε χρήστη από τον εκάστοτε πάροχο internet μιας και η νέα διεύθυνση email@dslar.gr δύναται σε περίπτωση αλλαγής του παρόχου να συσχετισθεί με την εκάστοτε νέα διεύθυνση email αφετέρου δε αποκτά κανείς μια μόνιμη πιο ευπρόσωπη ηλεκτρονική διεύθυνση υπό τη σκέπη του dslar.gr. Μια χρήσιμη λύση για την αποστολή email είναι η χρήση της λειτουργίας replyto: προς την νέα διεύθυνση email@dslar.gr .

Θα ακολουθήσει κοινοποίηση των νέων email στον κλειστό τομέα.