Αίτημα Συντονιστικής προς ΕΤΑΑ/ΤΝ για δυνατότητα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μέσω πιστωτικής κάρτας (σε δόσεις)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 23.12.2013

                                                                                                            Αρ. πρωτ. 43


Προς

Τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής

του Τομέα Ασφάλισης  Νομικών του ΕΤΑΑ

 κ. Δημήτριο Κωστάκη

 

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε να εξετάσετε την δυνατότητα να καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές των δικηγόρων μέσω πιστωτικής κάρτας. Εν προκειμένω, δεν απαιτείται ιδιαίτερη επιχειρηματολογία περί του οφέλους της συγκεκριμένης ευχέρειας, αφού τούτο είναι προφανές τόσο για τον ασφαλιστικό φορέα, ο οποίος θα εισπράττει άμεσα το οφειλόμενο ποσό, οσο και τον ασφαλισμένο, ο οποίος θα διευκολύνεται με την καταβολή των δόσεων.  Σε κάθε περίπτωση όμως, εξαιτίας της όποιας γραφειοκρατικής δυσκολίας αναμένεται να προκύψει μέχρι την παροχή της ευχέρειας αυτής σε όσους δικηγόρους επιθυμούν να κάμουν χρήση αυτής, πρέπει το προκείμενο θέμα να δρομολογηθεί άμεσα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ