Σημαντική ανακοίνωση: Δικαστικό ένσημο και τέλος απογράφου στα γραφεία του ΔΣΛ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 11 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από 14-10-2013 Πληρωμή δικαστικού ενσήμου και τέλους απογράφου στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

Προς διευκόλυνση των συναδέλφων, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας εξασφάλισε τη δυνατότητα έκδοσης διπλοτύπων είσπραξης δικαστικού ενσήμου μετά των επ” αυτού επιβαρύνσεων καθώς και τέλους απογράφου. Κατόπιν τούτου, από τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 και εφεξής, οι συνάδελφοι, αντί να απευθύνονται και να συνωστίζονται στις ΔΟΥ (δυνατότητα που ϕφυσικά συνεχίζει εναλλακτικά να ισχύει), μπορούν να προσέρχονται από τις 10.00 έως τις 13.00 κάθε εργάσιμης ημέρας στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και πιο συγκεκριμένα στον 3ο όροφο (βιβλιοθήκη), όπου, υποβάλλοντας το ίδιο ακριβώς έντυπο το οποίο μέχρι σήμερα υπέβαλαν στις ΔΟΥ, μπορούν να καταβάλλουν τα ποσά που αφορούν το δικαστικό ένσημο ή το τέλος απογράφου και να λαμβάνουν αντίστοιχο παραστατικό. Γίνεται μνεία ότι ο επί του δικαστικού ενσήμου πόρος υπέρ ΕΟΠΥΥ-ΤΥΔΕ που καταβάλλεται σήμερα στην Εθνική Τράπεζα, ελλείψει επί του παρόντος έκδοσης ειδικού κωδικού (Κ.Α.Ε.) από την αρμόδια υπηρεσία, συνεχίζει μέχρι νεωτέρας να καταβάλλεται στην Εθνική Τράπεζα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ