Προκήρυξη διαγωνισμού για εκτύπωση «ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ»

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Λάρισα, 08.03.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο του σχεδιασμού, της εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας της νομικής επιθεώρησης «ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ» που εκδίδει ο Δ.Σ.Λ. και η οποία κυκλοφορεί σε τέσσερα τριμηνιαία τεύχη κάθε έτος σε 1.050 αντίτυπα, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Διαστάσεις: 17×25 cm,
• Εσωτερικές σελίδες: από 200 έως 300 περίπου,
• Εσωτερικά φύλλα: α) γραφής λευκό 80 γρ. μονόχρωμης εκτύπωσης, β) γραφής ροζ 80 γρ. μονόχρωμης εκτύπωσης.
• Εξωφύλλο ποιότητας βέλβετ, 250 γρ. δίχρωμης εκτύπωσης.
• Συσκευασία: Διαφανής πλαστική σακούλα ανά τεύχος.
Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν: το σχεδιασμό, τα φιλμ, το χαρτί, την εκτύπωση, την βιβλιοδεσία του εντύπου και την παράδοση στην έδρα μας.
Προσκαλούνται όλοι οι πιστοποιημένοι ή αποδεδειγμένα έμπειροι προμηθευτές – εκτυπωτές – τυπογράφοι – εκδότες, όπως προβούν σε εξέταση παλαιότερων τευχών της «Δικογραφίας» κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση του Δ.Σ.Λ. (τηλ. 2410-532037) και κατόπιν καταθέσουν σε σφραγισμένους φακέλους την προσφορά τους έως και την 16.03.2012.
Απαράβατος όρος είναι η αποδεδειγμένη εμπειρία του υποψηφίου σε παρόμοιες προμήθειες και εγκαταστάσεις. Επισημαίνεται ότι:
α) Για την τεχνική αξιολόγηση θα προσμετρηθούν ιδιαίτερα δείγματα παλαιότερων εκδόσεων των υποψηφίων, η ποιότητα χαρτιού και εκτύπωσης, η ταχύτητα εκτέλεσης και παράδοσης καθώς και η παράδοση αντιγράφων σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) για την ανάρτησή τους στον ιστότοπο dslar.gr, η πρότερη εμπειρία του Δ.Σ.Λ. με το εν λόγω έργο.
β) Για την οικονομική αξιολόγηση βασικό κριτήριο θα είναι η τιμή και η τμηματική αποπληρωμή. Η προσφορά πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να περιλαμβάνει συνολική τιμή (με ΦΠΑ) 1050 τεμαχίων (με ενδεικτικό αριθμό 250 σελίδων). Ελλιπείς προσφορές θα απορριφθούν.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από το Προεδρείο του Δ.Σ.Λ. και η αξιολόγησή τους από την Οικονομική και την Επιστημονική Επιτροπή του Δ.Σ.Λ..
Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον ταμία του Δ.Σ.Λ. κ. Αντ. Γραβάνη (τηλ. 2412-001220).

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίο