ΜΟΥΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
  • Διεύθυνση: ΡΟΥΣΒΕΛΤ 37, ΛΑΡΙΣΑ
  • Τηλέφωνο: 2410532421
  • Κινητό Τηλέφωνο: 6979725646