Πρόσκληση σε επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Δ.Σ.Λ. την 4η Μαΐου 2023

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 27 Απριλίου 2023 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Προσκαλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, την Πέμπτη 4 Μαΐου  2023 και ώρα 13.00, στην Αίθουσα Τελετών του 3ου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, όπου και θα λάβει χώρα η επαναληπτική τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης με […]

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Δ.Σ.Λ. την 27η Απριλίου 2023

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 19 Απριλίου 2023 Αρ. Πρωτ: 335A Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προσκαλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 και ώρα 13.00, στην Αίθουσα Τελετών του 3ου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, όπου και θα λάβει χώρα η πρώτη τακτική συνεδρίαση της Γενικής […]

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και ανακήρυξη επιτυχόντων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 10 Δεκεμβρίου 2021 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ   Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 114 παρ.3 εδ.β και 120 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208/27-09-2013) τα αποτελέσματα των εκλογών της 28 Νοεμβρίου 2021 για την ανάδειξη […]

Πρόσκληση σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μελών του Δ.Σ.Λ. την 31η Ιανουαρίου 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 23 Ιανουαρίου 2019 Αριθμ. πρωτ. 50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Γενική Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας της 23ης Ιανουαρίου 2019 ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Προσκαλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στις 31 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στην Αίθουσα Τελετών του 3ου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, για να συζητήσει και να λάβει […]

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Δ.Σ.Λ. την 23η Ιανουαρίου 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα,  16 Ιανουαρίου 2019 Αριθμ. πρωτ.  36 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προσκαλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας να παραστούν την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13.00 στην Αίθουσα Τελετών του 3ου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, στην τακτική (1η) συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, με αντικείμενο  την απόφαση επί των  θεμάτων: […]

Πρόσκληση σε επαναληπτικη τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Δ.Σ.Λ. την 03.05.2018 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 26 Απριλίου 2018 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Η τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας της 26ηςΑπριλίου 2018 ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Προσκαλούνται τα μέλη του Δ.Σ.Λ.  σε επαναληπτική  Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4194/2013 (Κώδικα Δικηγόρων), στις  3 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 13.30 στην αίθουσα […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Δ.Σ.Λ. την 26.04.2018 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 19 Απριλίου 2018 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προσκαλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 και ώρα 13.30, στην Αίθουσα Τελετών του 3ου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, όπου και θα λάβει χώρα η τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, με αντικείμενο  την […]

Πρόσκληση σε επαναληπτική ψηφοφορία για εκλογή προέδρου ΔΣΛ – 03.12.2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Λάρισα 27 Noεμβρίου  2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                    Αριθμ. πρωτ.951 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ   (Ν.Π.Δ.Δ.) Ταχ. Δ/νση : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ […]

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών ΔΣΛ για εκλογή Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 26.11.2017

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017   ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2021   ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΨΗΦΟΥ  :    718  ΜΕΛΗ ΨΗΦΙΣΑΝ :   661 ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΨΗΦΙΣΑΝ  :  661 ΕΓΚΥΡΑ     :  618 ΛΕΥΚΑ       :   28 ΑΚΥΡΑ       :   15     Αντώνιος Γραβάνης του Σπυρίδωνος 198   Στυλιανός Καλογεράς του Γεωργίου 114   Νικολέττα Μπασδέκη […]

Επαναληπτική συνεδρίαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΔΣΛ – 07.04.2017

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  Λάρισα, 3 Απριλίου 2017 Αριθμ. πρωτ.  329  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προσκαλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 και ώρα 1.30μ.μ, στην Αίθουσα Τελετών του 3ου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, όπου και θα λάβει χώρα η επαναληπτική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με αντικείμενο την […]

Πρόσκληση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ΔΣΛ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  Λάρισα  20 Ιουλίου 2016 Αριθμ. πρωτ.  439 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προσκαλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016 και ώρα 13.00μ.μ, στην Αίθουσα Τελετών του 3ου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, όπου και θα λάβει χώρα η Τακτική επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής […]

Απολογιστική Γενική Συνέλευση ΔΣΛ – 20.07.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα  13 Ιουλίου 2016 Αρ. Πρωτ: 430  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προσκαλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016 και ώρα 13.00μ.μ, στην Αίθουσα Τελετών του 3ου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, όπου και θα λάβει χώρα η Τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης […]

Ενημερωτικό δελτίο για Γενική Συνέλευση ΔΣΛ – 02.06.2016 (πλαίσιο αδειών)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 2 Ιουνίου 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η Γενική Συνέλευση του ΔΣΛ συνήλθε εν απαρτία εκτάκτως σήμερα 2η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα τελετών του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας.  Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Κατσαρό για τις εξελίξεις στο ζήτημα του Ασφαλιστικού και ειδικότερα: α) για τη συνεδρίαση της […]

Γενική Συνέλευση ΔΣΛ – 02.06.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 27 Μαΐου 2016 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προσκαλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 και ώρα 13.00, στην Αίθουσα Τελετών του 3ου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, όπου και θα λάβει χώρα η έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, με αντικείμενο  την ενημέρωση και λήψη […]

Γενική Συνέλευση ΔΣΛ: Παράταση αποχής δικηγόρων Λάρισας ως 03.06.2016 (πλαίσιο αδειών)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  Λάρισα, 16.05.2016  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Η Γενική Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας συνεδρίασε σήμερα 16 Μαΐου 2016 εκτάκτως με αντικείμενο την ενημέρωση και λήψη απόφασης επί του  θέματος «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» και αποφάσισε: Την παράταση της αποχής των δικηγόρων Λάρισας ως τις 03.06.2016 με το παλιό (αυστηρό) πλαίσιο χορήγησης αδειών. Την […]