Εικόνα, Υπολογισμοί

Σημειώσεις

Το ανωτέρω ποσό μπορεί να καταβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ (νέος ΚΑΕ ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ 83937).

Το 1ο φύλλο υπολογισμού του Δικαστικού Ενσήμου είναι καλό να προσκομίζεται στο δικαστήριο για αντιπαραβολή με το παραστατικό πληρωμής της ΔΟΥ.